Litteratur i olika form


Litteratur finns i olika form och för alla smaker och behov. Viss litteratur har uppkommit endast för det höga nöjets skull medan många andra verk har ett syfte. Tillhör du själv en person som gillar att skapa litterära verk? Gör du det för dig själv eller för att du vill tillföra någonting till andra? De som exempelvis vill skriva böcker enbart för att tjäna pengar kommer förmodligen inte att lyckas särskilt väl. Det måste finnas någon annan drivkraft bakom arbetet, även om den drivkraften kan se väldigt olika ut för olika personer.

Roman theatre of Philippopolis in Plovdiv, Bulgaria

Vad är egentligen litteratur för något? Litteratur är ett samlingsbegrepp för olika typer av texter. De kan syfta till verk av både skriftlig och muntlig natur. Det ska dock uppfylla vissa kriterier av estetisk karaktär. Själva ordet kommer från latinet och dess litteratura som har tre olika betydelser i språket. Det kan syfta till någonting som är skrivet, lärdom eller vetenskap, eller filologi som är en forskningsriktning inom historisk språkvetenskap. Det är även en metod inom humanvetenskaperna. Ordet litteratura har ett släktskap med littera som betyder bokstav.

Litteratur är som sagt omfattande i sitt innehåll och gränsar på ett otydligt sätt mot dels vardagliga konversationer och dels olika former av kultur. Några sorter som ingår i litteraturen är romaner och sagor, låttexter, dagböcker, e-böcker, biografier och självbiografier, filmer, filosofiska verk, ljudböcker, sketcher, tal, tecknade serier, pjäser, poesi, noveller, religiösa och politiska skrifter, TV-spel och så vidare. Det kan helt enkelt ha en mycket brett spektrum av olika typer av verk. Alla dessa skapelser kan i sin tur sedan delas upp i flertalet undergrupper utefter bland annat genre och målgrupp.

Visste du att de allra första genrerna dök upp redan under antiken?! Då skapade man och använde sig av verk inom genrerna tragedi, komedi och drama. Långt därefter uppkom många andra genrer som blivit uppskattade av den litteratur och kulturslukande publiken, exempelvis fantasy, science fiction och kriminallitteratur. Idag ger många ut sina böcker via förlag eller på egen hand. Man delar vanligtvis upp litteraturen i två stora delar: skönlitteratur och facklitteratur. Den förstnämnda har alltid ett påhittat innehåll, även om delar kan vara hämtade från verkligheten. Facklitteratur är av dokumentär karaktär och speglar på något sätt verkligheten, ofta med undervisande eller instruerande tongångar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

accelerate